Kanaliseringsmedium Anne Finnerup

Kanaliseringsmedium Anne Finnerup

Kanalisering af guider, mestre og højere, åndelige energier

Få svar på dine spørgsmål. Få vejledning om dine problemstillinger. Få indsigt i muligheder og konsekvenser. Du kan komme med konkrete spørgsmål eller bare bede om gode råd. Du kan komme med en fornemmelse af, at der er noget, du ikke ser. Du kan bede om en afklaring i forhold til et område af dit liv. Dine guider og den universelle intelligens ved lige præcis, hvad du har brug for, og hvad du er klar til at få at vide; og de står klar til at hjælpe dig med kærlig rådgivning og brugbare indsigter.

I min hverdag har jeg i mange år arbejdet med undervisning, men spiri­tu­elle praksis fylder mere og mere, og det er mit mål at den udvikling fortsætter. Jeg har beskæftiget mig aktivt med det spirituelle i en del år, og har hele mit liv vidst, at der var mere i livet, end vi kunne se med vores øjne og mærke med vores sanser. Fra ganske lille blev min bevidsthed åbnet for en dimen­sion, hvor der altid var fred, hvor vi alle var ønskede og elskede, og som altid er åben, når vi har brug for den. Denne viden lå forholdsvist uforstyrret hen i mange år, indtil mit liv tog nogle skarpe drejninger, og mit fokus i livet ændrede sig drastisk. Jeg havde brug for hjælp, og åbnede mig for den verden, hvor jeg håbede, jeg kunne finde den. Den åndelige verden har aldrig skuffet mig; den har altid stået parat med den hjælp, jeg havde brug for – bare jeg turde bede om det. Det samme gælder for os alle. Ja, også for dig Y

Kanalisering er kommunikation mellem den universelle intelligens og dig. Du kan selv åbne dig for denne kommunika­tion; det kan kræve noget træning, men alle kan lære det, hvis de vil og prøver længe nok. Hvis du ikke har tid eller lyst til at prøve selv, kan du gå til et medium som mig. Den åndelige verden kan kommunikere gennem medier, der stiller sig til rådighed for dem; denne form for kommunikation foregår ved at mediet åbner sig for den åndelige intelligens og ’flytter sig selv ud til siden’, så der kan opstå så uforstyrret en strøm af information som muligt.

Der vil altid være en vis afsmitning fra mediets sind; kommunika­ti­onen kan tit komme i form af følelser, fornemmelser, billeder og intuitioner, og de ord, der bliver sat på, bliver ’plukket ud’ af mediets bevidsthed.  Kun, når mediet er i en meget dyb trancetilstand, kan de åndelige intelligenser kommu­ni­kere direkte uden om mediets sind; Dette er sjældent forekommende; der findes ikke mange trance-medier i Danmark, der arbejder med denne form for kanalisering. Det kræver mange års dedikeret samarbejde mellem medium og de åndelige ener­gier at opnå så tæt og stærk en forbindelse, at det kan lade sig gøre.

Trance er ikke bare trance
Den form for kanalisering, jeg tilbyder, involverer også en form for trance, eller ændret bevidsthedstilstand, men det er en ’lettere’ form end den ovennævnte, dybe trance, hvor mediet ikke er vågen under kommunikationen og ikke hører, hvad der foregår. De fleste trance-medier går ikke i så dyb en trance, at de ikke hører kommunikationen, selv om de måske ikke kan huske det hele bagefter. De går tilstrækkeligt langt ’ned’ til, at de forstyrrer så lidt som muligt i forhold til kommunikationen, men stadig kan høre spørgsmål og reaktioner fra den person, der kommunikeres til. Der vil aldrig kunne skabes en dybere forbindelse end mediet tillader; Mediet kan til enhver tid afbryde kommunikationen, hvis man føler sig utryg i processen. Tillid mellem mediet og den åndelige intelligens er hele grundlaget for kommunikationen.

Lys der beskytter og healer
Før en klient kommer til mig, beder jeg mine guider og hjælpere om, at det kun er positive, lyse og beskyttende energier, der får lov til at komme igennem og tage del i kommunikationen. Jeg beder dem sætte et lys hen over os, der omslutter og beskytter os og højner energifrekvensen omkring os for at lette den kommunikation, der skal foregå. Jeg beder om, at alle, der kommer til mig, må modtage ikke kun information, men også healing og energi, så man forhåbentligt går fra mig lidt lettere og lidt gladere, end da man kom.  
Når selve kanaliseringen begynder, går jeg i en form for trance eller ændret bevidsthedstilstand, og overlader kommunikationen til de åndelige guider. Dvs. at jeg lader dem bruge mit sind og min krop (mest mund og ansigt), mens jeg sætter min vilje og mit ego til side og lader deres ord flyde fra min mund og mit stemmebånd. Jeg kan stadig høre, hvad klienten siger, og jeg vil også kunne huske, det meste af det, der bliver sagt fra den anden side. Man er velkommen til at optage, det der bliver sagt på sin telefon.

Hvem taler jeg med og hvad får du at vide?
I den åndelige verden findes mange forskellige lysvæsener og energier. Dem, der oftest kommer igennem i disse kommunikationer, er klientens guider eller hjælpere. Det kan også være budskaber fra eller gennem engle, og jeg har også oplevet, at der er kommet natur-ånder igennem, som har et relevant budskab. Oftest er det dog ikke afsenderen, men budskabet, der er vigtigt og som kan hjælpe dig med dine udfordringer. Hvordan du bruger budskabet, er helt op til dig. Måske er du allerede på vej i den rigtige retning og får en opmuntrende støtte fra dem. Måske står du i et vadested og får større klarhed over, hvilke valgmuligheder du har. Den åndelige verden vil aldrig fortælle dig, hvad du skal gøre; kun vejlede dig om dine valg og fortælle om dit formål. De kan give dig perspektiv og kærlig rådgivning. Al deres kommunikation er gennemlyst af kærlighed til dig – uanset din situation og uanset de valg, du har truffet i dit liv.