Afdødekontakt

Hvor går vi hen, når vi tager herfra?

Sjælen lever evigt. På samme måde som energi ikke kan forsvinde, men kun skifte form, vender sjælen tilbage til den åndelige tilstand og den åndelig verden, når den jordiske krop dør og bliver givet tilbage til jorden.

Dette betyder ikke, at sjælene ikke forbliver forbundet med os, der stadig er bundet til kroppen og den jordiske eksistens. Kærligheden forbinder sjæle, og kærligheden er sjælens sprog, dens til­stand og dens formål. Selv om en sjæl har forladt sit fysiske hylster, ændrer det ikke på de forbind­elser, den har knyttet i kærlighed til sin familie og venner.

Vore kære, der er gået i forvejen til den åndelige verden, er omkring os og følger med i vores liv. De omgiver os med deres kærlighed, og hvis vi taler til dem, sker det ikke sjældent, at de svarer. Måske kan vi ikke høre dem, men vi kan ofte fornemme deres tilstedeværelse, og nogle gange kan de give os tegn, som svar på vores spørgsmål. Måske kommer der en sommerfugl – selv om det er vinter – og sætter sig på din hånd, lige efter du har talt om din mor. Måske bliver du ved med at finde fjer alle vegne og kommer i tanke om, at din mormor altid talte om fjer som tegn fra engle. Måske bliver du ved med at høre en bestemt sang i radioen, som var jeres sang. Måske oplever du, at der nogle gange lugter af din bedstefars cigar i stuen. Der er utallige eksempler på, at såkaldte afdøde kommunikerer med os. Det er helt naturligt, og en kærlig og bekræftende oplevelse, som alle kan have.

Hvis man synes, det er svært at kommunikere med den åndelige verden kan man øve sig i medi­tation – det skærper den sans, man bruger, når man stilner sindets konstante uro og lytter til sin sjæl.

Hvis man gerne vil have mere hjælp til kommunikationen kan man kontakte et medium – også kaldet en clairvoyant, der kan agere som mellemled og facilitere en samtale – en kontakt mellem dig og dem, du kender på den anden side.

Der er lidt forskel på, hvordan forskellige medier arbejder. Nogle ser, andre fornemmer, andre igen hører beskeder, mens nogle gør lidt af hvert eller en fjerde ting.

Jeg kan bedst lide at arbejde som kanal – dvs. jeg tilbyder de sjæle, der gerne vil i kontakt med dig, at de må bruge mig som deres taleorgan. På den måde er der en ret direkte kontakt mellem dig og dem, og jeg skal ikke fortolke eller afkode billeder eller beskeder.  Jeg ’flytter mig’ ud til siden og giver plads til, at de kan komme frem og få sagt de ting, der ligger dem på sinde. Det er en ændret bevidsthedstilstand, der måske kan beskrives som et sted mellem dagdrøm og trance.

Man kan ikke være sikker på at det er én bestemt, der kommer igennem, men man kan spørge. Den åndelige verden lader dem komme igennem, der har de vigtigste budskaber i forhold til det sted i livet, du befinder dig, og nogle gange er det overraskende, men det giver næsten altid rigtig god mening for modtageren. Nogle gange skal man lige tænke lidt over beskederne, før man forstår dem, men det er altid budskaber givet i kærlighed og visdom.