Krystallæsninger

Krystallæsninger

Når man bruger krystaller til en krystallæsning, fungerer de som fokuspunkt for den kommunikation, der foregår mellem den åndelige og den fysiske verden. (Husk at de to verdener ikke er adskilt, men eksisterer samtidigt og sammesteds. Blot er den åndelige verden uendeligt meget større end den fysiske.)

Krystaller fungerer altså i en krystallæsning langt hen ad vejen på samme måde som kort, runer, mønter eller andre former for hjælpemidler, som man traditionelt ser anvendt af clairvoyante. Det, der gør krystallerne ekstra interessante, er den yderligere evne, de har til at kunne fokusere energier, så de kan bruges som hjælpere også efter readingen.

Der er forskellige oplæg, man kan lave, men de mest almindelige er 3-, – 7- og 9-stens oplæg, temaoplæg samt karmisk oplæg.

Første trin er altid at formulere sit spørgsmål, så intentionen med læsningen står så klart som muligt. Dette er vigtigt for at fokusere energien i den retning, vi ønsker den. Hvis vi ikke selv ved, hvad vi ønsker, hvordan skal universet så hjælpe os?

Intuition er ligeledes et helt afgørende element, som med alt der foregår i den ny tids energi. Førhen forlod man sig på faste egenskaber tildelt de enkelte typer af krystaller, hvilket selvfølgelig kunne gøre tolkningen lettere, men til gengæld låste mulighederne for at vælge hvilke krystaller, man vil bruge til de forskellige typer af oplæg.

I den ny tid, vi befinder os i, er intuitionen vores guide, og der er ingen faste regler for, hvilke sten og krystaller, man ’skal’ bruge til hvad. Det betyder ikke, at man smider al den gamle viden ud med badevandet, men man løfter sig over den og lader den ikke styre ens valg, hvis man føler sig draget til en krystal, der ikke traditionelt ville være i spil.

Normalt er det klienten, der udvælger de krystaller, der ’kalder’ på hende, men ved en fjernlæsning, er det den clairvoyantes intuition, der bruges.

Uanset, vil den clairvoyante forestå selve læsningerne samt sammenfatningen af disse og i samarbejde med klienten fortolke dem og nå frem til en ny forståelse af det dilemma, problem eller udfordring, som oplægget havde som udgangspunkt.

En læsning kan som sagt foregå hos mig eller som fjernlæsning (via Messenger/ Zoom eller Teams), men jeg kører også ud til klienter, hvis de foretrækker den personlige kontakt og ikke kan komme til mig. Det koster lidt ekstra til kørsel (max. 90 minutter hver vej).